Friday, 7 October 2016

Trump en Berlusconi zijn van hetzelfde soort sprookjesverteller

- door Frans Wijnands   -

Frans Wijnands,
(onder meer oud-correspondent in Rome
thans op bezoek in
de Verenigde Staten van Amerika)
Jarenlang heeft de helft van de Italianen zich verbijsterd afgevraagd waarom de andere helft van hun landgenoten bewonderend bleef opkijken naar Silvio Berlusconi en hem een paar keer het premierschap bezorgden.

In de eindfase van de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen vraagt de helft van de Amerikanen zich vol ongeloof en verbazing af waarom de andere helft van hun landgenoten zo hardnekkig achter Donald Trump blijft aanlopen en op hem gaat stemmen.

Berlusconi-aanhangers werden na├»ef genoemd, goedgelovig en niet goed wijs. Trump-bewonderaars zijn – volgens Hillary Clinton – voor een groot deel halve zolen, racisten, seksisten en homo- en islamhaters. Over Berlusconi en Trump werden en worden veel slechte dingen verteld en geschreven maar hun enorme populariteit heeft daar nauwelijks onder geleden.

Hoe kan dat?, hoe komt dat?

Simpel: omdat de aanhangers van zowel Trump, als Berlusconi blij waren dat er iemand opstond die namens hen tegen heilige huisjes aantrapte, die het politieke establishment afkraakte, die probeerde een einde te maken aan de vriendjespolitiek in de politiek, die bezuinigingen in het ambtenarenleger eiste en meer aandacht voor de wensen van het volk vroeg. Kortom: mannen van het volk.

Ze gaven en geven de grote massa ontevredenen een stem. Zowel de Berlusconi- als de Trump-aanhangers zijn voornamelijk mensen die de gevestigde politieke orde en de bijbehorende politici tot op het bot wantrouwen; die geen woord meer geloven van wat allemaal wordt beloofd maar nooit wordt waar gemaakt.

De Amerikaan doet wat zijn levenswandel betreft niet voor de Italiaan onder. Het zijn allebei tv-sterren, goedgebekte verleiders, beiden zeer mediageniek en amusante showmannen.

Alle twee nieuwkomers op het politieke toneel, maar die bij hun eerste optredens al een storm aan open doekjes kregen en krijgen. Dezelfde snoeverijen en grootspraak, allebei verleidelijke sprookjesvertellers, maar in feite meer begaan met hun eigen zaken dan het lot van hun aanhang.

Beiden zijn trots op hun manier van belasting‘ontduiking’: op de uiterste grens van het legale, met een perfecte kijk op de mazen in de wet, beiden volstrekt gewetenloos op dat punt. Alle twee daarom ook in aanvaring met Justitie en de fiscus.  

Allebei multi-miljonair geworden; van (bijna) niets tot heel veel. Succesvolle ondernemers en dat spreekt bij velen tot de verbeelding, ondanks hun matglazen manier van zakendoen. Beiden hebben hun kinderen op sleutelposities van hun zakelijk imperium gezet.

Opvallende gelijkenis ook in hun discriminerende gedrag naar vrouwen in het algemeen, maar met een voorliefde voor jong, schoon vrouwvolk: bruin, zwart, rossig, maar liefst blond.

Enig verschil is, dat Berlusconi Italiaans-charmant is en Trump vulgair-grof vrouwonvriendelijk. ‘For fun’, zoals hij nu zegt, maar dat klinkt als een foute grap.

Berlusconi  is aan het einde van zijn (politieke) Latijn. Trump staat voor een ongedachte doorbraak. Nog drie weken en dan weten we of de Verenigde Staten met Trump hun ‘Berlusconi’ aan de macht helpen.

No comments:

Post a Comment