Sunday, 16 October 2016

Amerikaanse gelovigen worden door de kat of de hond gebeten

-  door Frans Wijnands   -

Amerikaanse protestanten en rooms-katholieken tonen in de eindfase van de Amerikaanse presidentsverkiezingen een ongekende eensgezindheid; een (onbedoelde) demonstratie van oecumene.

Ze verafschuwen Donald Trump om zijn immorele levenswandel en vunzige vrouwonvriendelijkheid maar hij is faliekant tegen abortus en dat pleit volgens veel protestanten weer voor hem. Hillary Clinton is – althans lijkt – een fatsoenlijk(er) mens, maar ze wantrouwen haar vanwege haar welgezindheid om een soepeler wetgeving te bevorderen inzake abortus, euthanasie en holebi-rechten.

Voor Amerikaanse christenen zijn het daarom lastige verkiezingen. Want wat ze ook doen, het geeft straks na de stemming het gevoel dat ze òf door de hond, òf door de kat zijn gebeten.   

Het gros van de Amerikanen is traditioneel, conservatief en op het preutse af. De Tien Geboden en de Grondwet zijn heilig. Daar staat alles in wat je als goed mens hoeft te weten. Niks homohuwelijk, niks overspel; eerbied voor het leven, respect voor de medemens.

De Amerikaanse christenen luisteren hoofdschuddend naar wat de twee presidentskandidaten allemaal vertellen want dat wijkt op sommige punten stevig af van de waarden en normen die Amerika sinds de Onafhankelijkheid hanteert. Hoewel, de burgerrechten voor zwarten zijn erg laat verwezenlijkt en nog worden vrouwen in de samenleving niet altijd en overal voor vol en gelijkwaardig aangezien.

Bij de protestanten van alle uiteenlopende gezindten overheerst de walging over Donald Trump, over zijn discriminerende en vulgaire praat, ook al dateert dat gewraakte videobandje van elf jaar geleden. Trump is nadien geen ander mens geworden: hij is altijd zo geweest en zal zo blijven, verzekert Hillary Clinton haar aanhang.

De Evangelist Franklin Graham is bij de protestanten de smaakmaker. Op zijn tournee langs alle vijftig Amerikaanse staten betoont hij zijn onpartijdigheid. ‘Ik heb geen vertrouwen in de Democraten en niet in de Republikeinen. De enige hoop voor dit land is God. Hebzucht en abortus zijn de zonden van dit land en het is volstrekt verkeerd om te pronken met het homohuwelijk’.

Graham, een zoon van de legendarische predikant Billy Graham, inmiddels 98, vertelt zijn toehoorders dat Trump’s uitlatingen niet kunnen worden vergeven, maar dat de goddeloze agenda van Barack Obama en Hillary Clinton niet kan worden verdedigd. Daarmee doelt hij op hun liberale opstelling ten opzichte van bijvoorbeeld abortus. Voor Graham is er geen verschil tussen de secularisatie en het communisme: allebei van God los. Volgens hem heeft Amerika behoefte aan vrome politici die hun geloof niet op de stoep van regeringsgebouwen achterlaten als zij naar binnen gaan om te vergaderen en wetten te maken.

Graham blijft benadrukken dat de komende verkiezingen niet alleen om de president gaat. Maar ook om de toekomstige samenstelling van het Hooggerechtshof. Het federale Supreme Court dat bestaat uit acht rechters en een voorzitter, behandelt alleen zaken die de Grondwet betreffen. De president nomineert kandidaten, maar de Senaat moet goedkeuring geven. Enkele maanden geleden overleed rechter Antonin Scalia. President Obama droeg een opvolger voor, maar de Senaat (met een Republikeinse meerderheid) blokkeerde de benoeming en wil dat de opvolger van Obama een rechter voordraagt.

Gezien de gemiddeld hoge leeftijd van de negen rechters mag verwacht worden dat de nieuwe president de komende vier jaar nog wel enkele vacatures in het Hooggerechtshof zal moeten invullen. Democratische presidenten zijn geneigd meer progressieve rechters aan te wijzen; Republikeinse presidenten kiezen altijd voor zeer conservatieve rechters.

Los van die Hooggerechtshof-kwestie worstelen ook veel katholieken met de vraag op wie ze moeten stemmen. Voor bisschoppen en priesters is het moeilijk om een stemadvies te geven, wat in Amerika heel gewoon gevonden wordt. Volgens de peilingen staan de meeste katholieken momenteel achter Hillary Clinton. Op zich niet zo verwonderlijk want katholieken voelen zich het meest verwant met de Democratische Partij. Hun steun is voor Hillary Clinton uitermate belangrijk want in de afgelopen decennia hebben katholieken vaak de doorslag gegeven bij het tellen van de stemmen.

No comments:

Post a Comment