Saturday, 26 November 2016

Barmhartigheid is niet aan een jaartal gebonden

 - door Frans Wijnands -

Einde Heilig Jaar van de Barmhartigheid. ‘We sluiten de Heilige Deur van de Sint Pieter, maar niet onze harten voor de barmhartigheid en het erbarmen’, aldus paus Franciscus. Naar schattingen van het Vaticaan hebben - over de hele wereld - meer dan 20 miljoen rooms-katholieken dit bijzondere Heilige Jaar meebeleefd en meegevierd. Wereldwijd waren een jaar lang meer dan 12.000 zogenaamde ‘heilige deuren’ in allerlei kerken geopend. De bezoekersaantallen aan Rome zelf zouden tegen zijn gevallen, maar het is volgens de paus ook nooit de bedoeling geweest om het Heilig Jaar van de Barmhartigheid exclusief in Rome te vieren, maar heel bewust in alle bisdommen rondom de aardbol. 

Volgens Franciscus heeft de kerk dit jaar de barmhartigheid niet (her)ontdekt: barmhartigheid, ontferming, medeleven, vergiffenis en vergevingsgezindheid zijn altijd in de kerk aanwezig geweest. ‘Maar barmhartigheid moet doorlopend verkondigd worden. We kunnen niet zonder barmhartigheid in een wereld die lijdt aan de ‘wegwerpziekte’, aan geldzucht en ego├»sme. In diverse interviews en in een pastorale brief heeft de paus in de afgelopen dagen keer op keer benadrukt hoe belangrijk de barmhartigheid in het leven van elke mens moet zijn; zeker in het leven van elke christen.  

‘Barmhartigheid en erbarmen’ is de titel van zijn brief, verwijzend naar de confrontatie van Jezus met de overspelige vrouw (Joh.8, 1-11). Volgens de kerkvader Augustinus een ontmoeting tussen genade en zonde. ‘Alles wordt in de barmhartigheid geopenbaard; Gods ontferming te ervaren maakt een mens blij. De vreugde over vergiffenis is onbeschrijflijk’. Paus Franciscus spreekt van ‘een intensief jaar’ waarin Gods goedheid en erbarmen als een heftige, heilzame wind over de aarde woei. De sluiting van heilige deuren en de plechtige afsluiting van het heilig jaar betekenen evenwel niet dat het thema barmhartigheid uit het dagelijkse leven verdwijnt. Barmhartigheid is niet aan tijd en uur gebonden. |Ook niet aan een jaar, zelfs niet aan een heilig jaar.

Het is volgens de paus hoog tijd om de hemdsmouwen op te stropen en de goede werken van barmhartigheid in praktijk te brengen; alle soorten van zorg voor de naasten. In een interview met een Duitse en Italiaanse katholieke tv-zender merkt hij op dat we in feite in oorlog leven. Mensenlevens tellen niet meer mee. Mensen worden als overbodig afgedankt, steden doorlopend gebombardeerd. Er wordt grof geld verdiend aan de productie van en handel in wapentuig.   

De paus heeft bij de sluiting van het Heilig Jaar een aantal initiatieven bekend gemaakt. De bijzondere toestemming die priesters gedurende het Heilig Jaar hadden om de zonde van abortus te vergeven, blijft gehandhaafd. De paus noemt abortus een verschrikkelijke zonde, maar Gods genade overstijgt iedere zonde als die volgens de regels en met oprecht berouw wordt gebiecht. De paus heeft ook toestemming verleend aan gelovigen om te biecht te gaan bij priesters van de nog steeds afgescheiden orthodox-katholieke Pius X- Broederschap. Franciscus houdt een pleidooi voor een Bijbelzondag; een vaste dag in het kerkelijk jaar waarop in alle parochies extra aandacht aan de Heilige Schrift wordt gegeven. En hij wil een vaste ‘Wereld-Armendag’ instellen en die in de liturgische kalender opnemen.  

In 2025 vindt het eerstvolgende reguliere Heilig Jaar plaats.


No comments:

Post a Comment